محلول پاشی یا تغذیه برگی گیاهان چیست؟اصول تغذیه برگی چیست؟چه موقع باید محلول پاشی انجام داد؟

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
محلولپاشی و تغذیه برگی
محلول پاشی و تغذیه برگی

محلول پاشی گیاهان یا تغذیه برگی

تغذیه از طریق برگ (محلولپاشی)یکی از عملیات متداول برای رساندن موادغذایی از طریق محلول پاشی گیاهان با کودهای قابل حل در آب به تمام شاخ و برگ گیاه می باشد.
تغذیه برگی شامل استفاده از کود محلول روی شاخ و برگ گیاهان در قالب یک ترکیب غذایی رقیق شده با آب می باشد. با محلولپاشی گیاهان مواد مغذی را به فرم یونی، از طریق برگ و سایر اندام های هوایی جذب میکند. تغذیه گیاهان با مواد غذایی مناسب از جنبه های مهم حفظ سلامت و عملکرد گیاه محسوب می شود.
محلول پاشی برگی به عنوان یک منبع تامین کننده مواد مغذی لازم برای گیاه استفاده می شود. محلول پاشی برگی می تواند با تغذیه بهتر، افزایش محصول با کیفیت بالاتر، افزایش مقاومت به حمله بیماریها و آفات و افزایش تحمل به خشکی را موجب شود.

تحت چه شرایطی باید از تغذیه برگی(محلول پاشی گیاهان) استفاده کرد؟

تحت شرایط خاصی، محلول پاشی برگی نتایج بهتری نسبت به کاربرد خاکی دارد.

محلول پاشی و تغذیه برگی
محلول پاشی و تغذیه برگی

۱- هنگامیکه فعالیت و رشد ریشه ها به دلیل تهویه کم خاک، رطوبت بسیارپایین و یا بسیار بالای خاک و آلودگی به بیماری نماتد و خسارت آفات و جوندگان کاهش یافته است.

۲- هنگامیکه نیاز به رفع سریع کمبود مواد غذایی احساس می شود (براساس آنالیز برگ یا مشاهده ای). جذب مواد عذایی از طریق برگ خیلی سریعتر از ریشه انجام می شود. یکی از مزیتهای تغذیه برگی، واکنش سریع گیاه به مواد غذایی بکار برده شده است. راندمان جذب موادغذایی در تغذیه برگی ۸ تا۹ برابر بیشتر از هنگامی است که کاربرد خاکی صورت گرفته باشد. بنابراین هنگامیکه علائم کمبود دیده می شود، یک راه سریع اما موقت رفع کمبود، تغذیه برگی می باشد.

محلول پاشی و تغذیه برگی
محلول پاشی و تغذیه برگی

۳-هنگامیکه دسترسی مواد غذایی در خاک کاهش یافته است. در خاکهایی که دارای شرایط خاصی مانند بالا، رطوبت بیش از حد و یا خیلی کم خاک، دمای پایین و نامتعادل بودن عناصر غذایی در خاک pH هستند، ممکن مواد غذایی در دسترس ریشه قرار نگیرند.

 

محلول پاشی و تغذیه برگی
محلول پاشی و تغذیه برگی

۴ هنگامیکه ریشه ها قادر به جذب کافی مواد غذایی در یک مرحله بحرانی از رشد گیاه نباشند. در زمان اوج تقاضا برای مواد غذایی، تغذیه برگی می تواند به کمک جذب ریشه آمده (مخصوصا رشد مغز) و بسیار کارآمد باشد. گیاهان در مراحل مختلف رشد خود، نیازهای غذایی متفاوتی دارند. در این مواقع کنترل تعادل موادغذایی درخاک مشکل است. تغذیه برگی در مراحل کلیدی رشد گیاه جهت افزایش کمی و کیفی محصول ضروری است.

۵-هنگامیکه کیفیت بالای محصول مد نظر باشد، تغذیه برگی در اواخر دوره رشد رویشی می تواند کیفیت محصول تولیدی را افزایش دهد.

محلول پاشی و تغذیه برگی
محلول پاشی و تغذیه برگی

۶- هنگامیکه مقاومت به آفات و بیماریها مد نظر باشد، تغذیه برگی با مواد غذایی حاوی فسفر و پتاسیم می تواند توسعه بیماریها را کاهش داده و افزایش کمی و کیفی محصول را به دنبال داشته باشد.

۷- هنگامیکه میزان محصول زیاد و عدم تغذیه کافی و یا برگ ریزی قبل از موعد باعث کاهش گسترش و ضعف ریشه شده باشد. در چنین شرایطی در سال بعد ریشه ها قادر به جذب کافی نیازهای غذایی گیاه نبوده و بایستی از طریق تغذیه برگی این نقیصه را جبران نمود.

 

 

چگونه می توان راندمان تغذیه برگی(محلولپاشی) را بالا برد:

محلول غذایی مورد استفاده جهت محلولپاشی: مواد غذایی باید به فرم قابل حلشان استفاده شوند pH مقدار روی حلالیت مواد غذایی و نفوذ آنها به درون گیاه اثر می گذارد. عموما pH . تا گیاه بتواند آنها را جذب کند اسیدی نفوذ مواد غذایی به درون گیاه را بهبود می بخشد.

محلول پاشی و تغذیه برگی
محلول پاشی و تغذیه برگی

استفاده از مویان در محلولپاشی: مویان ها باعث پخش یکنواخت محلول غذایی پاشیده شده روی برگها شده و ماندگاری
محلول غذایی پاشیده شده را با کاهش کشش سطحی قطرات افزایش می دهد.

محلول پاشی و تغذیه برگی
محلول پاشی و تغذیه برگی

 

زمان محلولپاشی:
بهترین زمان جهت تغذیه برگی اوایل صبح یا نزدیک به غروب خورشید است. هنگامیکه روزنه های · برگ باز هستند. زمانیکه رطوبت نسبی هوا در بالاترین حد قرار دارد و برگها در مرحله تورژسانس کامل هستند و سلولهای برگ مملو از آب هستند.
تشکیل شبنم بعد از تغذیه برگی در افزایش مدت زمان ورود مواد غذایی به درون برگها به دلیل حلالیت مجدد مواد غذایی موجود در شبنم روی برگها، بسیار اهمیت دارد.

محلول پاشی یا تغذیه برگی درختان
محلول پاشی یا تغذیه برگی درختان

محلول پاشی زمانی صورت گیرد که خاک دارای رطوبت مناسب باشد، هنگامیکه برگها مملواز آب بوده و تنش آبی وجود نداشته باشد ویا آبیاری قبل از محلولپاشی انجام شده باشد.از محلولپاشی درست قبل از بارندگی به جهت جلوگیری از شسته شدن مواد غذایی خودداری کنید. ·
بارندگیهای ملایم و سبک چند ساعت بعد از محلولپاشی، باعث حل شدن مجدد مواد غذایی در آب باران شده و افزایش جذب را به دنبال دارد.

از تغذیه برگی در ساعتهای گرم روز خودداری شود، جذب در دماهای بالا خیلی کم می باشد و ممکن است گیاه را با تنش و سوختگی برگها مواجه کند. تغذیه برگی در دماهای بالاتر از ۲۷ درجه سانتی گراد توصیه نمی شود.در هنگام شب به دلیل بسته بودن روزنه ها، جذب از طریق برگ کاهش می یابد، بنابراین محلول پاشی توصیه نمی شود. محلولپاشی بایستی در زمانی انجام گیرد که کمترین وزش باد وجود داشته باشد، مخصوصا زمانی که اندازه ذرات محلولپاشی ریز باشد که مستعد بادبردگی (دریفت) است.

نکات حائز اهمیت در محلولپاشی که باید به آن توجه کرد:

حلالیت کامل ماده غذایی در نظر گرفته شده در آب:

باید از حلالیت کامل ماده غذایی استفاده شده مطمئن شوید. در صورتیکه ماده غذایی حلالیت مناسبی را نداشته باشد، در ابتدای محلول پاشی، غلظت مواد غذایی کم بوده و کمترین اثر را خواهد داشت و در انتهای محلول پاشی احتمال گیاه سوزی وجود خواهد داشت.

کیفیت آب مورد استفاده جهت محلول پاشی:

باید از آب شیرین و دارای املاح کم جهت محلولپاشی استفاده نمود. املاح موجود در آب مورد استفاده باعث کاهش حلالیت ماده غذایی شده و در برخی مواقع دارای املاح سمی برای درخت بوده و گیاه سوزی را به دنبال دارد.

اندازه قطرات:

قطره های ریزتر مساحت بیشتری از برگ را پوشش داده و راندمان محلول پاشی را افزایش می دهند. بهرحال درصورتیکه قطرات خیلی ریز شوند (کمتر از ۱۰۰ میکرون) دریفت یا باد بردگی ممکن است اتفاق افتد.

محلول پاشی و تغذیه برگی
محلول پاشی و تغذیه برگی

محدودیت های تغذیه برگی چیست؟

غلظت محدود:  مواد غذایی مورد استفاده در تغذیه برگی نمی توانند کل احتیاجات گیاه را بر آورده کنند.

مسمومیت گیاه: بکار بردن غلظت بالای مواد غذایی در تغذیه برگی ممکن است سوختگی برگ را به دنبال داشته باشد و بعد از تبخیرمحلول پاشیده شده، نمکها روی برگ باقی بمانند.

هزینه بالا: به دلیل اثرات گیاه سوزی، مقدار کم مواد غذایی با نوبت های محلول پاشی زیاد باید استفاده شود. بهر حال تعداد زیاد محلول پاشی و غلظت کم موادغذایی دارای هزینه زیادی بوده و کاربردی نیست.

 

 

محلول پاشی و تغذیه برگی
محلول پاشی و تغذیه برگی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 11 =

enemad-logo