ورمی کمپوست چیست ؟ورمی کمپوست چه مزیتی دارد؟ چرا باید مصرف ورمی کمپوست را گسترش داد؟
به تولید و فراوری کود های آلی و بیولوژیک از طریق فعالیت نوعی کرم خاکی اصللاحا ورمی کمپوست اطلاق میگردد
فرآوری پسماندهای آلی و ضایعات کشاورزی از جمله کود دامی سبب رفع مشکلات زیست محیطی ناشی از رها سازی این مواد در محیط زیست می¬شود. کودهای دامی دارای معایبی از نظر کاربرد مستقیم در کشاورزی هستند که مهمترین آنها آلودگی به تخم علفهای هرز، حشرات و عوامل بیماری¬زای گیاهی است که پس از مصرف در انواع کشتها آنها را با مشکلات بسیار مواجه می¬کند. ورمی کمپوست علاوه بر آنکه از این نقطه نظر بسیار سالم است دارای ویژگی¬های دیگری است ظرفیت نگهداری بالای آب را داشته و عاری از عناصر سنگین آلاینده محیط زیست است. این کود در مقایسه با کود دامی فاقد بو بوده و براحتی در محیط¬های مسکونی قابل استفاده است. کاربرد این کود بسیار آسان است و نسبت به کود دامی غنی¬تر می¬باشد. در این طرح واحدهای دامپروری قادر می¬گردند تا با فرآوری کود دامی خود از این محصول بیولوژیک برای کشت انواع علوفه مورد نیاز دامپروری بجای کود دامی استفاده نمایند. نحوه فرآیند با تواناییهای محلی افراد کاملا تطبیق دارد و نیاز به تجهیزات و سرمایه¬گذاری زیادی ندارد. فرآوری این کود در هر نوع آب و هوایی امکان¬پذیر است و در طی آن واحدهای کوچک خود اشتغال تاسیس می¬گردند. لذا این طرح کاملا کارآفرینانه است.

اهداف تولید و استفاده از ورمی کمپوست عبارتند از:
۱- تولید کود بیولوژیک در دامپروری¬های کوچک تا بزرگ
۲- جایگزین کردن کود بیولوژیک بجای کود شیمیایی و دامی
۳- کارآفرینی و اشتغال مفید در واحدهای کوچک
۴- اشاعه فرهنگ مصرف مواد بیولوژیک
۵- استفاده ازفضاهای بلااستفاده درکشورازجمله گلخانه ها،دامداری ها،پرورش قارچ وکارخانه های صنعتی وانبارها
۶- استفاده اززباله تروپسماندهای کارخانجات صنایع غذایی

ویژگی‌های محصول نهایی کود

۱- کود بیولوژیک : محصولی پاستوریزه و عاری از عوامل بیماری¬زای گیاهی، انسانی و دارای عناصر ریز مغذی مورد نیاز گیاهان

۲- پروتئین حیوانی: کرم ایزینیا فوتیدا سرشار از پروتیین بوده و به شکل کرم که قابل مصرف در جیره غذایی دام، آبزیان و طیوروساخت داروهای مختلف ومحصولات آرایشی است.

۳- تی کمپوست :به عنوان آفت کش وکودمایع


تولید فارم و ورمی کمپوست