تغذیه گیاهی چیست؟تغذیه گیاهان آپارتمانی،تغذیه باغات،تغذیه گیاهان زراعی

ضرورت تغذیه گیاهی :

تغذیه و کوددهی صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کیفی و کمی محصول به شمار می آید. در تغذیه و کوددهی  گیاه نه تنها باید هر عنصر به اندازه کافی در دسترس گیاه قراربگیرد،بلکه ایجاد تعادل و رعایت نسبت میان همه عناصر گیاهی از اهمیت زیادی برخوردار است،چرا که در حالت تعادل تغذیه ای با اضافه کردن مقداری از عناصر غذایی نه تنهاافزایش عملکرد رخ نمی دهد بلکه اختلالاتی نیز در رشدگیاه و در نهایت افت عملکرد مطرح می شود.

پیش از اقدام به تغذیه گیاهی باید اطلاعات دقیقی در خصوص کمبود یا بیش بود عناصر و مواد غذایی موجود در بستر بدست آورد که این امر از طریق آزمایش خاک موثر میشود.

اهداف آزمایش خاک جهت تغذیه و کوددهی مناسب به گیاهان

۱ شاخصی از میزان قابلیت استفاده از عناصر غذایی فراهم می کند. –
۲ احتمال دستیابی به پاسخ اقتصادی از میزان کود را پیش بینی می کند. –
۳ دستیابی به انجام تغذیه مناسب –
۴ دستیابی به تولیدی مناسب از لحاظ کمیت وکیفی

نمونه جوابیه آزمایش خاک یا کود

برای برداشت نمونه خاک جهت نمونه گیری چندین روش مرسوم است که طبق تصویر زیر این روشها مرسوم تر میباشند

اکیدا توصیه میگردد از مصرف کودها بویژه کودهای شیمیایی به صورت خودصرانه خود داری گردد چراکه علاوه بر اتلاف مواد غذایی و هزینه های مالی میتواند موجب خسارت و نیز ایجاد سمیت برای گیاه و انسان را به همراه داشته باشد.

لذا توصیه ما این است که با مشورت با کارشناسان زبده در این زمینه از اتلاف وقت و سرمایه خود جلوگیری کنید کارشناسان ما قادرند در این زمینه حامی شما باشند

برخی علایم شایع کمبود عناصر در درختان

چالکود،تغذیه درختان میوه،برنامه های تغذیه ای گیاهان،بهترین روش کوددهی در باغ چیست؟

 چالکود و کوددهی درختان:

کودهی چیست؟

به عملیاتی که طی آن مواد غذایی به صورت طبیعی(آلی) و یا مصنوعی(شیمیایی) برای تغذیه گیاهان مورد استفاده قرار میگیرد کوددهی میگویند.

چرا کوددهی میکنیم؟

این عملیات به منظور اصلاح بافت خاک و تغذیه و کوددهی  گیاه صورت میگیرد همچنین انجام این عملیات در زمستان موجب گرم شدن محیط ریشه و جلوگیری از سرما زدگی میشود نکته حایز اهمیت در این موضوع استفاده از کود های دامی پوسیده و عاری از بذر علف هرز و اجرای درست و صحیح عملیات میباشداستفاده ازکودهای حیوانی علاوه بر جنبه تغذیه‌ای بیشتر به منظور اصلاح خاک از جمله بهبود ساختمان دانه‌بندی و بیولوژی آن، همچنین بالا بردن ظرفیت تبادل کاتیونی خاک صورت می‌گیرد.مصرف کود دامی باعث افزایش مقدار مواد آلی خاک می شود و ملکولهای پلی ساکارید و هومیک مواد آلی به عنوان عامل پیوندی عمل نموده و یا به عنوان مواد غذایی (سوخت ) برای فعالیت موجودات زنده عمل می نماید.

کوددهی و کلش زمستانه،تغذیه درختان
کوددهی،تغذیه درختان

اجرای چالکود درختان مثمر و غیر مثمر

چالکود چیست:

به استفاده از مواد غذایی به صورت دفنی در چال در نزدیکی محل ریشه های گیاه اصولا چالکود اطلاق میگردد که دارای اصول و قواعد خاصی میباشد.

با اجرای  عملیات چالکود علاوه بر تغذیه درختان از ضعف درختان جلوگیری کرده در نتیجه در برابر آفات و بیماری ها مقاومت بیشتری کسب میکنند ترکیبات به کارگیری شده در این عملیات کاملا تخصصی بوده و میبایست عملیات توسط کارشناسان خبره صورت پذیرد چرا که اجرای نا صحیح آن میتواند منجربه خسارت گردد مزایای به کارگیری روش چالکود درختان  قابلیت جذب بهتر کود توسط ریشه، تهویه بهتر و نفوذ بهتر آب از طریق چاله های اطراف ریشۀ درخت، جلوگیری از خشکیدگی سرشاخه های درختان میوه، توسعه ریشه درختان میوه در خاک های آهکی، افزایش سطح برگ در درختان میوه، افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه ها و افزایش نفوذ پذیری آب به داخل خاک توسط حفره های مملو از مواد است.بهترین محل برای حفر چاله یک سوم انتهایی سایه انداز درخت میباشد،در این ناحیه بیشترین تراکم ریشه‌های جوان و فعال وجود دارد و حفر چاله در این منطقه باعث می شود کمترین خسارت به ریشه های اصلی و قطور درخت وارد شود.
محل چاله ها بهتر است در مسیر جریان آب باشد، تعداد چاله ها بستگی به نوع درخت، وضعیت خاک، سن درخت متفاوت است

چالکود و تغذیه درختان
چالکود و تغذیه درختان
چالکود و تغذیه درختان
چالکود و تغذیه درختان

اصول اساسی در اجرای چالکود چیست:

۱-ابعاد چاله های حفر شده متناسب با سن گیاه باشد

۲-فاصله چاله ها از درختان بایست متناسب با حجم ریشه و در سایه انداز گیاه باشد

۳-حفر چالکود درختان در مسیر عبور اب باشد

۴-ترکیبات به کاربرده شده در آن اصولی و بررسی شده باشد

۵-هنگام حفر گودال کمترین آسیب به ریشه درختان وارد شود

تصویر شماتیک چالکود اصولی

https://www.agriservicesiran.com/planting-and-removal/

img_divider
آقای امید فتحی کارشناس ارشد گیاهان زینتی و کارشناس فضای سبز شهری و عضو نظام مهندسی کشاورزی مشهد مدیر سایت و کارشناس فنی
خانم مهین سلامی کارشناس ارشد علوم باغبانی و عضو نظام مهندسی کشاورزی مشهد و کارشناس فنی مجموعه

مزایای اصلی خدمات

  اجرای کلیه عملیات باغبانی توسط نیروی تخصصی و تحت نظارت کارشناس فنی
  انجام کلیه عملیات با تجهیزات روز دنیا
 اجرای کلیه عملیات حتی در روزهای تعطیل

[siteorigin_widget class=”QT_CTA_Banner”][/siteorigin_widget]