برچسب: آفات وبیماریهای گیاهی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

ویروس های گیاهی و روش های کنترل آن را بشناسید؟

 تعریف ویروس های­­ گیاهی: ویروس گیاهی قطعه ای از جنس RNA یا DNA است

استاندارد

فیتیله نارجی یا شانکر سیتوسپورایی چیست؟

فیتیله نارنجی (شانکر سیتوسپورایی) چیست؟ لینک به صفحه اصلی:

enemad-logo