برچسب: آفات وبیماری های زعفران

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

آموزش صفر تا صد کاشت،داشت،برداشت زعفران(saffron)کاشت زعفران در گلخانه

آموزش حرفه ای کاشت زعفران: زعفران از گیاهان بومی فلات ایران است.

enemad-logo