برچسب: باغ بام چیست

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

بام سبز،باغ بام(گرین روف)،روف گاردن

بام سبز و باغ بام مشهد باغ بام چیست،بام سبز(روف گاردن)،بام سبز مشهد،جزئیات بام سبز،باغ روی بام، بام سبز (باغ بام)بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و محیط کشت روینده پوشانده شده و لذا جزییات اجرایی روف گاردن می بایست با بام های معمول تفاوت داشته باشد. گرین روف نیازمند عناصری

enemad-logo