برچسب: توپ خزه ای

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

کوکداما یا توپ خزه ای چیست؟چگونه کوکداما بسازیم؟

کوکداما چیست ؟ چه گیاهانی مناسب کوکداما هستند ؟چگونه کوکداما بسازیم؟

enemad-logo