برچسب: نگهداری و پرورش گیاه بنجامین،گیاه بنجامین،آبیاری فیکوس بنجامین ،فیکوس بنجامین،آفات و بیماریهای بنجامین،تکثیرو قلمه زنی بنجامین،درمان بیماری های بنجامین،گل وگیاه،

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

نگهداری و پرورش گیاه بنجامین

گیاه بنجامین بنجامین یکی از محبوب ترین گیاهان از خانواده انجیر ( موراسه ) است که در فضاهای داخلی بسیار استفاده میشود .درختچه  بنجامین زیبا میتواند سال های زیادی عمر کند ،بنابراین برای نگهداری در آپارتمان بسیار مناسب است . برگ های بنجامین چرمی ، بیضی شگل و نوک تیز است .شاخه های آن خاصیت

enemad-logo