برچسب: باغبانی

انجام کلیه کارهای نگهداری و اجرای باغ
هرس ،مدیریت علف های هرز،مدیریت تغذیه و آبیاری،شناسایی و مبارزه با آفات،آماده سازی باغچه و کاشت انواع گونه های فصلی و دائمی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

فروش انواع درختان مثمر و غیر مثمر و انواع گونه های گل فصل وگل های دائمی فضای سبز

فروش انواع درختان مثمرو غیر مثمر و انواع گونه های گل فصل وگل های دائمی فضای سبز:

استاندارد

مدیریت علف های هرز باغ و ویلا و خلاص شدن از شر علف های هرز

مدیریت علف های هرز باغ و ویلای شخصیتان را به ما بسپارید رها کردن علفهای هرز به حال خود علاوه براینکه از کیفیت چشم انداز فضای سبز شما میکاهد منجربه خسارت های جبران ناپذیزی میشود لذا کنترل علف های هرز فضای سبز  مستلزم یک مدیریت دقیق و به کارگیری راهکارهای مختلف اصولی میباشد خدمات کشاورزی ایران
enemad-logo